Monopol va davlat ishtirokidagi tashkilotlar tomonidan faqat birja savdosi orqali bozor tamoyillari asosida sotiladigan mahsulot, xom ashyo va materiallar ro‘yxatining xavf darajasi taqsimoti

 

1 Avtomobil benzini
2 Ekstraktsion benzin
3 Dizel yoqilg‘isi
4 Polipropilen
5 Polietilen
6 Polivinilxlorid (PVX)
7 Texnik oltingugurt
8 Ko‘mir
9 Mineral o‘g‘itlar
10 Katodli mis
11 Misli katanka
12 Ikkilamchi alyuminiy
13 Qora metallar prokati
14 Metal sink
15 Sement**
16 Sementli klinker
17 Shakar
18 Etil spirti*
19 Bug‘doy
20 Arpa
21 Paxta-tolasi*
22 Paxta linti
23 O‘simlik yog‘i (paxta)*
24 Ekstraktsion yog‘ (paxta)*
25 Paxta chigiti sheluxasi*
26 Paxta chigiti shroti*
27 Texnik chigit*
28 Texnik yog‘
29 O‘choq moyi
30 Bug‘doy uni*
31 Omuxta em
32 Yoqilg‘i mazuti
33 Suyultirilgan gaz
34 Xo‘jalik sovuni
35 Neft eritkichi
36 Neft bitumi
37 Mis kuporosi
38 Kumush
39 Po‘lat shar*
40 Metall list prokati**
41 Suyuq uglerod oksidi*
42 Texnik kislorod*
43 Neft koksi*
44 Barda*
45 Sintetik nafta *