Monopol va davlat ishtirokidagi tashkilotlar tomonidan faqat birja savdosi orqali bozor tamoyillari asosida sotiladigan mahsulot, xom ashyo va materiallar ro‘yxatining xavf darajasi taqsimoti

 

1 Avtomobil benzini
2 Ekstraksion benzin
3 Dizel yoqilg‘isi
4 Texnik kerosin
5 Neft
6 Gaz kondensati
7 Polipropilen
8 Polietilen
9 Polivinilxlorid (PVX)
10 Formalin
11 Texnik oltingugurt
12 Ko‘mir
13 Mineral o‘g‘itlar
14 Kalsiylangan soda
15 Katodli mis
16 Misli katanka
17 Ikkilamchi alyuminiy
18 Qora metallar prokati
19 Metal sink
20 Sement
21 Sementli klinker
22 Qurilish oynasi
23 Shakar
24 Etil spirti
25 Bug‘doy
26 Arpa
27 Paxta-tolasi
28 Paxta linti
29 O‘simlik yog‘i (paxta)*
30 Ekstraksion yog‘ (paxta)
31 Paxta chigiti sheluxasi
32 Paxta chigiti shroti
33 Texnik chigit
34 Texnik yog‘
35 O‘choq moyi
36 Bug‘doy uni
37 Omuxta yem
38 Yoqilg‘i mazuti
39 Suyultirilgan gaz
40 Xo‘jalik sovuni
41 Neft eritkichi
42 Neft parafini
43 Neft bitumi
44 Mis kuporosi
45 Kumush
46 Po‘lat shar
47 Metall list prokati
48 Suyuq uglerod oksidi
49 Texnik kislorod
50 Kaustik soda
51 Sintetik nafta
52 Barda