Quyidagilar qo’mitaning asosiy vazifalari hisoblanadi:

tovar va moliya bozorlarida raqobat muhitini ta’minlash sohasida yagona davlat siyosatini amalga oshirish;

tovar va moliya bozorlarida raqobat muhiti holatini tizimli tahlil qilish, xo’jalik yurituvchi sub’ektlarning ustun mavqeini suiste’mol qilishi, «kartel`» kelishuvlari va til biriktirish, insofsiz raqobatni aniqlash va ularga chek qo’yish;

savdolar, iqtisodiy kontsentratsiya va davlat ko’magini monopoliyaga qarshi tartibga solish;

bozor ishtirokchilariga yuqori likvidli, shu jumladan, tabiiy monopoliya sub’ektlari tomonidan ishlab chiqariladigan tovarlardan (ishlar, xizmatlardan) foydalanishda teng shart-sharoitlarni ta’minlash;

qonun hujjatlarining raqobatga ta’sirini baholash, davlat organlarining raqobatni cheklovchi qarorlar qabul qilishiga va shunday harakatlarni amalga oshirishiga yo’l qo’ymaslik.

Monopoliyaga qarshi kurashish qo’mitasi o’ziga yuklangan vazifalarga muvofiq quyidagi funktsiyalarni amalga oshiradi:

a) tovar va moliya bozorlarida raqobat muhitini rivojlantirishning yagona davlat siyosatini amalga oshirish sohasida:

davlat organlari va mahalliy davlat hokimiyati organlarining raqobatni rivojlantirish va monopolistik faoliyatni cheklash bo’yicha faoliyatini muvofiqlashtiradi;

monopoliyaga qarshi kurashishni tartibga solish va raqobatni himoya qilishni yanada takomillashtirish bo’yicha takliflar ishlab chiqadi;

qonun hujjatlari va huquqni qo’llash amaliyotini yanada takomillashtirish, raqobatni rivojlantirishni cheklovchi yakka tartibdagi imtiyozlar, preferentsiyalar va yengilliklarni bekor qilish bo’yicha takliflar kiritadi;

monopoliyaga qarshi kurashishni tartibga solish va raqobat muhitini rivojlantirish sohasidagi ilg’or xalqaro tajribani tizimli o’rganish va joriy etishni amalga oshiradi;

vazirliklar va idoralarni jalb etgan holda tovar va moliya bozorlarida raqobat muhitini yanada takomillashtirishga qaratilgan strategik dasturlar, «yo’l xaritalari» va boshqa dasturiy hujjatlarni ishlab chiqadi;

monopoliyaga qarshi kurashishni tartibga solish va raqobat muhitini rivojlantirish sohasida xorijiy mamlakatlarning monopoliyaga qarshi kurashish organlari va xalqaro tashkilotlar bilan har taraflama hamkorlikni tashkil qiladi;

raqobat to’g’risidagi qonun hujjatlarini buzgan xo’jalik yurituvchi sub’ektlar va davlat organlarining reestrini yuritadi va e’lon qiladi;

xo’jalik yurituvchi sub’ektlarni insofsiz raqobatchilardan va raqobat to’g’risidagi qonun hujjatlarini buzayotgan davlat organlarining noqonuniy qarorlaridan, ularning mansabdor shaxslarining harakatlaridan (harakatsizligidan) o’z vakolatlari doirasida himoya qiladi;

tovar yoki moliya bozorlarida xo’jalik yurituvchi sub’ektlarga teng shart-sharoitlarni ta’minlash bo’yicha normativ-huquqiy hujjatlar va boshqa hujjatlarning davlat organlari va ustun mavqeni egallab turgan xo’jalik yurituvchi sub’ektlar tomonidan bajarilishini o’z vakolatlari doirasida nazorat qiladi;

b) tovar va moliya bozorlarida raqobat muhiti holatini tizimli tahlil qilish, xo’jalik yurituvchi sub’ektlarning ustun mavqeni suiiste’mol qilishi, «kartel`» kelishuvlari va til biriktirish, insofsiz raqobatni aniqlash va ularga chek qo’yish sohasida:

tovar va moliya bozorlarida raqobat muhitining holatini o’rganadi va xo’jalik yurituvchi sub’ekt yoki shaxslar guruhining ustun mavqeini aniqlaydi, shaxslar guruhi ishtirokchilarining tarkibini belgilaydi;

ustun mavqeini suiste’mol qilish, «kartel» kelishuvlari va til biriktirishlarni aniqlash va ularga chek qo’yish choralarini ko’radi;

«kartel`» kelishuvlar va til biriktirishlar kabi raqobatga qarshi harakatlarning murakkab turlarini aniqlash va ularga chek qo’yish masalalarida huquq-tartibot organlari bilan o’zaro hamkorlik qiladi;

davlat organlari va xo’jalik yurituvchi sub’ektlarda monopoliyaga qarshi kompleansni joriy etadi;

ustun mavqeni egallab turgan xo’jalik yurituvchi sub’ektlar va tabiiy monopoliya sub’ektlarining tovarlariga (ishlariga, xizmatlariga) xarajatlarni kamaytirish bo’yicha takliflar ishlab chiqadi;

yuridik shaxsning individuallashtirilgan vositalariga va tovarni individuallashtirish vositalariga har qanday huquqni sotib olish bilan bog’liq insofsiz raqobat holatlarini aniqlaydi;

Tovar yoki moliya bozorida ustun mavqeni egallab turgan xo’jalik yurituvchi sub’ektlar davlat reestriga kiritilgan xo’jalik sub’ektlari yoki shaxslar guruhi tomonidan ishlab chiqariladigan (ko’rsatiladigan) tovarlar (xizmatlar) narxlari ustidan monitoring olib boradi;

tovar yoki moliya bozorida ustun mavqeni egallab turgan xo’jalik yurituvchi sub’ektlar hamda tabiiy monopoliya sub’ektlarining davlat reestrlarini shakllantiradi va yuritadi;

v) savdolar, iqtisodiy kontsentratsiya va davlat ko’magini monopoliyaga qarshi tartibga solish sohasida;

tanlov (tender) va birja savdolarini o’tkazishda raqobat to’g’risidagi qonun hujjatlariga rioya etilishi ustidan belgilangan tartibda nazoratni amalga oshiradi;

shaxs yoki shaxslar guruhi tomonidan xo’jalik yurituvchi sub’ektning ustav fondidagi (ustav kapitalidagi) aktsiyalarni (ulushlarni) olish, shuningdek, xo’jalik yurituvchi sub’ektlarning birlashuvi va qo’shib olinishi bo’yicha qonun hujjatlarida belgilangan tartibda, oldindan rozilik berish orqali bozor kontsentratsiyasi ustidan nazoratni amalga oshirish;

qonun hujjatlarida belgilangan tartibda xo’jalik yurituvchi sub’ektlarga raqobat to’g’risidagi qonun hujjatlariga rioya qilish borasida davlat ko’magi ko’rsatilishi masalalarini ko’rib chiqadi;

tovar-homashyo birjalarini litsenziyalaydi hamda ular tomonidan litsenziya talablari va shartlariga rioya etilishini nazorat qiladi;

tovar-homashyo birjalarining litsenziyalari reestrini yuritadi;

mahsus vakolatli davlat organi bilan birgalikda tovar-homashyo birjalari a’zolari uchun jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg’in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish bo’yicha ichki nazorat qoidalarini ishlab chiqadi va tasdiqlaydi, shuningdek, qonun hujjatlarida belgilangan tartibda monitoring olib boradi hamda ushbu qoidalarga tovar-homashyo birjalari tomonidan rioya etilishini nazorat qiladi;

o’z vakolatlari doirasida jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg’in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish bo’yicha chora-tadbirlarni ishlab chiqish va amalga oshirishda ishtirok etadi;

jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg’in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasida xalqaro hamkorlikni amalga oshiradi;

g) bozor ishtirokchilariga yuqori likvidli, shu jumladan tabiiy monopoliya sub’ektlari tomonidan ishlab chiqariladigan tovarlardan (ishlar, xizmatlardan) foydalanishda teng shart-sharoitlarni ta’minlash borasida:

yuqori likvidli monopol turdagi mahsulotlarni birja savdolariga qo’yish to’g’risida belgilangan tartibda qarorlar qabul qiladi;

yuqori likvidli va monopol turdagi mahsulotlar birja savdolariga qo’yilishi ustidan belgilangan tartibda nazoratni amalga oshiradi;

tabiiy monopoliya sub’ektlarini davlat tomonidan tartibga solish mexanizmlarini takomillashtiradi;

tabiiy monopoliya sub’ektlari tomonidan tovarlar (xizmatlar) realizatsiya qilinishi tartibiga rioya etilishi ustidan nazoratni amalga oshiradi va majburiy tarzda xizmat ko’rsatiladigan iste’molchilar ro’yhatini belgilash bo’yicha takliflar kiritadi;

raqobatga qarshi harakatlarni va tartibga solinadigan narxlarning (tariflarning), shuningdek, Tovar yoki moliya bozorida ustun mavqeni egallab turgan xo’jalik yurituvchi sub’ektlar davlat reestriga kiritilgan xo’jalik yurituvchi sub’ektlar yoki shaxslar guruhi tomonidan ishlab chiqariladigan (ko’rsatiladigan) tovarlarga (xizmatlarga) monopol yuqori va monopol past narxlarning asossiz o’sishini aniqlaydi va ularga chek qo’yadi;

tovarlarning (ishlar, xizmatlarning) tartibga solinadigan narxlari (tariflari) va ustama narxlariga rioya etilishini tahlil va nazorat qiladi;

d) qonun hujjatlarining raqobatga ta’sirini baholash, davlat organlarining raqobatni cheklovchi qarorlar qabul qilishiga va shunday harakatlarni amalga oshirishiga yo’l qo’ymaslik sohasida:

davlat va xo’jalik boshqaruvi organlari hamda mahalliy davlat hokimiyati organlari tomonidan kiritiladigan va qabul qilinadigan normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarini va amaldagi normativ-huquqiy hujjatlar, shuningdek, boshqa hujjatlarni ularning raqobat muhitiga ta’siri yuzasidan ekspertizadan o’tkazadi;

normativ-huquqiy hujjatlar loyihalariga o’zgartirishlar va qo’shimchalar kiritish hamda ularni qabul qilish maqsadga muvofiq emasligi bo’yicha takliflar kiritadi;

raqobat muhitiga salbiy ta’sir ko’rsatadigan qonun hujjatlari va davlat organlari qarorlarini bekor qilish bo’yicha takliflar kiritadi.

Monopoliyaga qarshi kurashish qo’mitasi qonun hujjatlariga muvofiq boshqa funktsiyalarni ham amalga oshiradi.

Raqobatni rivojlantirish va isteʼmolchilar huquqlarini himoya

qilish qo‘mitasi faoliyatining ustuvor yo‘nalishlari

 

Quyidagilar Raqobatni rivojlantirish va isteʼmolchilar huquqlarini himoya qilish qo‘mitasi faoliyatining ustuvor yo‘nalishlari hisoblanadi:

a) raqobatni taʼminlash, tovar-xom ashyo birjalari faoliyatini tartibga solish, isteʼmolchilarning huquqlarini himoya qilish va reklama sohalarida yagona davlat siyosatini amalga oshirish, davlat organlarining ushbu yo‘nalishdagi faoliyatini muvofiqlashtirish hamda mazkur sohalarda qonunchilikka rioya etish ustidan nazoratni amalga oshirish;

b) tovar, moliya va raqamli bozorlarda raqobat muhitini taʼminlash, “kartel” kelishuvlari va til biriktirish holatlari, insofsiz raqobat amaliyotlarini aniqlash va ularga chek qo‘yish;

v) monopoliyalarga qarshi kurashish, ustun mavqega ega xo‘jalik subyektlarining, shu jumladan tabiiy monopoliya subyektlarining
o‘z mavqeini suiisteʼmol qilishi va raqobatga qarshi harakatlariga
chek qo‘yish;

g) normativ-huquqiy hujjatlarning hamda ular loyihalarining raqobatga taʼsirini baholash, respublika ijro etuvchi hokimiyat organlari va mahalliy ijro etuvchi hokimiyati organlarining raqobatni cheklovchi qarorlar qabul qilishiga va shunday harakatlarni amalga oshirishiga yo‘l qo‘ymaslik;

d) tanlov (tender) savdolarida, iqtisodiy konsentratsiya va davlat ko‘magini monopoliyaga qarshi tartibga solish;

e) tovar-xom ashyo birjalari va ularning aʼzolari faoliyatini, shuningdek, tovar derivativlari savdolarini tartibga solish;

j) asosiy isteʼmol, monopol va yuqori likvidli tovarlar narxlarining asossiz oshirilishiga qarshi choralar ko‘rish;

z) sohaga oid kompleks dasturlarni ishlab chiqish, raqobatni rivojlantirish, isteʼmolchilar huquqlarini himoya qilish va reklama yo‘nalishida faoliyat yuritadigan nodavlat notijorat tashkilotlari hamda fuqarolik jamiyatining boshqa institutlarini qo‘llab-quvvatlash;

i) raqobatni rivojlantirish, isteʼmolchilar huquqlarini himoya qilish va reklama sohalarida xalqaro hamkorlikni yo‘lga qo‘yish
va mustahkamlash, xalqaro shartnomalar tayyorlash, tuzish va bajarish haqida takliflar taqdim etish