Adliya vazirligida 2010-yil 11-oktyabrda 2147-son bilan ro‘yxatga olingan Tabiiy monopoliya subyektlarining Davlat reyestrini tuzish va yuritish tartibi to‘g‘risidagi Nizom, tabiiy monopoliya subyektlarining Davlat reyestrini tuzish va yuritish tartibini belgilaydi.

2023 yil 5 noyabr holatiga Tabiiy monopoliya subyektlarining Davlat reyestrida 11 turdagi tovarlar (ishlar, xizmatlar) bo‘yicha 89 ta xo‘jalik yurituvchi subyekt ro‘yxatga olingan.