Quyidagilar bo‘limning asosiy vazifalari hisoblanadi:

Qo‘mitaga yuklatilgan funksiya va vazifalarni hududiy boshqarmalar va Qo‘mitaga qarashli tashkilotlar bilan samarali bajarilishini ta’minlash;

davlat organlari va xo‘jalik yurituvchi subyektlarda monopoliyaga qarshi komplayensni joriy qilish va uni nazoratini amalga oshirish;

davlat organlari va xo‘jalik yurituvchi subyektlarda monopoliyaga qarshi komplayens ishlashi samaradorligini baholash va ta’minlash;

Bo‘lim faoliyati sohasining me’yoriy-huquqiy va metodologik bazasini takomillashtirish.

Bo‘lim o‘ziga yuklatilgan vazifalarga muvofiq quyidagi funksiyalarni amalga oshiradi:

davlat organlari va xo‘jalik yurituvchi subyektlarda monopoliyaga qarshi komplayensni joriy qiladi;

monopoliyaga qarshi komplayens samaradorligining muhim ko‘rsatkichlarini bajarish natijalarini baholaydi;

davlat organlari va xo‘jalik yurituvchi subyektlar tomonidan taqdim etilgan monopoliyaga qarshi komplayens to‘g‘risidagi hisobotni o‘rganadi;

Bo‘lim faoliyatining tashkiliy va axborot-tahliliy ta’minotini amalga oshiradi;

Bo‘lim faoliyatining huquqiy ta’minotini amalga oshiradi;

monopoliyaga qarshi komplayensni yanada takomillashtirish bo‘yicha takliflarni ishlab chiqadi;

o‘z vakolati doirasida xo‘jalik yurituvchi subyektlarni insofsiz raqobatchilardan va davlat organlarining noqonuniy qarorlaridan, raqobat to‘g‘risidagi qonunchilikni buzayotgan mansabdor shaxslarning harakatlari (harakatsizligidan) himoya qilinishini ta’minlaydi;

Bo‘lim vakolatiga kiruvchi masalalar bo‘yicha me’yoriy-huquqiy va metodologik bazasini ishlab chiqadi va takomillashtiradi;

Bo‘lim vakolatiga kiruvchi masalalar bo‘yicha jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlarini ko‘rib chiqadi;

o‘z vakolati doirasida Bo‘lim vakolatiga kiruvchi masalalar bo‘yicha qonunchilik buzilishlarini bartaraf etish bo‘yicha zarur harakatlarni amalga oshiradi;

Bo‘lim vakolatiga kiruvchi masalalar bo‘yicha Qo‘mita hududiy boshqarmalarining komplayens faoliyatini muvofiqlashtiradi;

qonunchilikka muvofiq boshqa funksiyalarni amalga oshiradi