O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING YANGI TAHRIRDAGI «RAQOBAT TO’G’RISIDA»GI QONUNI: O’ZGARTIRISH VA QO’SHIMCHALAR

Davlat organlari, yirik korxonalar va yuridik shaxs birlashmalarida monopoliyaga qarshi komplayens tizimi majburiy joriy etilmoqda; Ustun mavqeni e’tirof etish va bozor ulushi belgilash jihatlariga yangi mezonlar kiritildi; Tabiiy monopoliya subyektlari ham ustun mavqega ega subyektlar qatoriga qo‘shildi; Kartel kelishuvlaridan tashqari “o‘zaro kelishilmagan muvofiqlashtirilgan harakatlar” ham raqobatga zid harakat sifatida belgilanmoqda; Insofsiz raqobat va uning qamrab…